WSPARCIE ZEWNĘTRZNE - HELPDESK

Usługi - Oferta IPSA IT
wróć do usług informatycznych

Pierwsza linia wsparcia użytkowników końcowych pełni niejednokrotnie kluczową rolę w poprawnym funkcjonowaniu organizacji. Oferta Helpdesku polega na wyodrębnieniu spośród specjalistów IPSA osoby, która udzieli informacji, a także pomoże w rozwiązywaniu problemów z dziedziny IT, z którymi nasi Klienci spotykają się na co dzień.

Pracownicy Helpdesk odpowiadają za współpracę z pracownikami firmy, przyjmowanie różnego rodzaju zapytań i zgłoszeń, informowanie oraz wspieranie użytkowników w przypadku awarii danego systemu, raporty o wadach, klasyfikacja zgłoszeń, diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów, prowadzenie dziennika błędów, współpraca z Drugą Linią Wsparcia i firmami zewnętrznymi (m. in. z dostawcami łącz internetowych i usług internetowych).

Helpdesk to zewnętrzne wsparcie dla wszystkich pracowników organizacji, otwarte – gorące linie telefoniczne w umowach stałej współpracy, SLA i gwarancja czasowa rozwiązania problemu.