OBSŁUGA INFORMATYCZNA - OUTSOURCING

Usługi - Oferta IPSA IT
wróć do usług informatycznych

Globalny trend stanowi obecnie stałe wsparcie merytoryczne i wsparcie „on site” dla użytkowników końcowych:

  • umowa tymczasowa – wsparcie zdalne – w przypadku urlopów inżynierów, operatorów i serwisantów w kluczowych obszarach

  • umowa tymczasowa – “on-site” – w przypadku urlopów inżynierów, operatorów i serwisantów w kluczowych obszarach

  • umowa stała – stałe wsparcie zdalne użytkowników końcowych, zarządzanie systemami informatycznymi, kontrola nad poprawnością działania systemów, analiza dziennika zdarzeń

  • umowa stała – wsparcie on-site, dedykowany pracownik IPSA zostanie wysłany w określonych umową ramach czasowych na miejsce wskazane przez Klienta.

Dostosowujemy go do profilu Klienta i dynamicznie zachodzących zmian w branży informatycznej.