INFORMATYCZNY AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Usługi - Oferta IPSA IT
wróć do usług informatycznych

Audyt informatyczny ma na celu określić między innymi podatności systemów, aplikacji i obiektów, które jest kluczowe dla bezpieczeństwa danych i użytkowników końcowych. W ramach audytu przeprowadzany jest szereg specjalistycznych czynności o strategicznym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji.

Elementy audytu:

 • zgodność z przepisami i z najnowszymi regulacjami prawnymi
 • bezpieczeństwo urządzeń występujących w środowisku użytkownika końcowego
 • bezpieczeństwo rozwiązań sieciowych
 • bezpieczeństwo usług serwerowych
 • bezpieczeństwo aplikacji
 • bezpieczeństwo teletechniczne

W skład oceny ryzyka i procesu audytu wchodzi m. in.:

 • weryfikacja procedur, zarządzania, kontroli ról użytkowników systemów operacyjnych
 • weryfikacja zabezpieczeń przed nieautoryzowanymi instalacjami i aktualizacjami oprogramowania z niedozwolonych dla danych użytkowników repozytorii
 • weryfikacja ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
 • weryfikacja zarządzania kopiami zapasowymi & Disaster Recovery
 • weryfikacja procedur związanych z rejestracją, analizą i przetwarzaniem błędów systemowych
 • przeprowadzenie testów penetracyjnych z poziomu nieautoryzowanego użytkownika sieci wewnętrznej (WhiteBOX)
 • przeprowadzenie testów penetracyjnych z nieautoryzowanego użytkownika sieci zewnętrznej, VPN, wskazanego przez Klienta adresu IP (BlackBOX)
 • weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych, notebooków i nośników danych dysków sieciowych
 • weryfikacja haseł (mechanizmy przechwytywania vs. zastosowane procedury i obostrzenia)
 • weryfikacja podatności sieci na różnego typu ataki, sniffing, spoofing etc.
 • weryfikacja portów i ocena ryzyka otwartych portów
 • ocena rodzaju i wersji wykorzystywanego przez Klienta oprogramowania i modelu usługowego
 • weryfikacja podatności użytkowników końcowych na ataki w warstwie systemowej (exploity)
 • weryfikacja możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów plikowych użytkowników i systemów
 • portale internetowe / intranety – sprawdzenie możliwości uzyskania dostępu do panelu administracyjnego
 • analiza zastosowanych metod uwierzytelniania w systemach użytkowników
 • weryfikacja systemu korelującego zdarzenia
 • analiza i ocena dodatkowych elementów pozytywnie wpływający na bezpieczeństwo, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie weryfikujące integralność danych
 • analiza bezpieczeństwa i odporności systemu poczty elektronicznej:
  • filtry przed niechcianą pocztą;
  • podatności kont użytkowników i kont administracyjnych;
  • weryfikacje reakcji i czasu na atak „account lockout” w domenie;
  • weryfikacja skryptów logowania pod kątem ujawniania krytycznych informacji i wycieku danych.

Wynikiem audytu jest szczegółowy raport zawierający:

 • ogólną ocenę bezpieczeństwa i konfiguracji
 • wykaz zidentyfikowanych podatności z konfiguracjami, adresacjami, dostępami
 • wyjaśnienie scenariuszy wykorzystania podatności i konsekwencji wykorzystania przez nieautoryzowane osoby
 • opis metodyki prac
 • wskazanie krytycznych podatności wraz z rekomendacjami korekcyjnymi
 • wskazanie materiałów źródłowych, na podstawie których uznano dany fakt za podatność.

W przypadku szczegółowych informacji lub pytań, zapraszamy do kontaktu!